LENGSEL, HÅP, KJÆRLIGHET, SORG, og SYKDOM.
Prosjektet er en bildelig beskrivelse av en brevveksling mellom sjømann på seilskute , og hans familie hjemme i Norge( 1895-1902)
© Vigdis Bitustøyl Jacobsen
Produktion Andys Service