LENGSEL, HÅP, KJÆRLIGHET, SORG, og SYKDOM.
© Vigdis Bitustøyl Jacobsen
Produktion Andys Service