"Tett på historien"
handler om historien
bak den gamle
nedlagte flyfabrikken
på Møringa i Horten.
Boken inneholder
gamle bilder og
arkivfoto, iblandet
nyere kunstfoto tatt
på området.
ISBN 978-82-93184-17-1
Pris kr. 270,-
Marinens Flyvebåtfabrikk, Marinens Flyvevesen, Horten Flyfabrikk, Flyfabrikken på Møringa... Den gamle, nedlagte flyfabrikken på Møringa i Horten har hatt mange navn siden oppstarten i 1912.

Billedkunstner Vigdis Bitustøyl Jacobsen har latt seg inspirere av det levde livet i og omkring de gamle, ærverdige bygningene som for lengst har hatt sin storhetstid.
Det er en spennende historie med mye dramatikk. Spesielt under okkupasjonen hvor tyskerne blant annet bygget kamuflasjehus oppå Søndre og Nordre hall for at de allierte ikke skulle gjenkjenne flyfabrikken fra lufta. Under tyskerne kan det ha vært så mange som 600-700 mann i arbeid på Møringa.

I samarbeid med mennesker med et langt arbeidsliv,
verdifulle erfaringer og mange minner fra glanstiden på
fabrikken, har Vigdis Bitustøyl Jacobsen funnet fram
bilder fra flyhistorien i Horten. I anledning 100 års jubileet
for Norsk Luftfarts historie laget hun en billedbok med en
blanding av historiske og nye bilder.
Flyfabrikken ble nedlagt 1.oktober 1965. Rundt
hangarene finnes fortsatt små skatter av etterlatt historie
som Bitustøyl Jacobsen har gjengitt fotografisk på sin
egen måte.

Boken lanseres på 100 års jubileet for Norsk Luftsfarts
historie på Karljohansvern i Horten.

© Vigdis Bitustøyl Jacobsen
Produktion Andys Service