UTEXT: Årets gavebok!!

Utext: ei bok med dikt / gjennomillustrert med fotografier.
Forfatter: Vigdis Bitustøyl Jacobsen
Forlag: Øyeblikk
Trykkeri: Zoom, grafisk AS
Opplag: 250ex

Boka kjøpes hos:
Amund Kjellstad
Nærsnestangen 11
3478 Nærsnestangen
Tel. 0047 91576202

Eller v.giroblankett. Bankgiro: 12108461819

Pris: NOK. 220,-
tilsent (+ porto kr.70,-)

© Vigdis Bitustøyl Jacobsen
Produktion Andys Service